Seznam dokumentů

PILSEN INVEST SICAV_Statut_vydaný 15.12.2016

PILSEN INVEST SICAV_rozhodnutí

PILSENINVEST_pololetní zpráva emitenta za 1H2017

PILSENINVEST_VZ2015-2016-final

Oznámení o vyřazení investičních akcií fondu z burzy cenných papírů Praha 3.12.2020

 

PILSENINVEST SICAV, a.s., se sídlem Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4
Kancelář - nám. Českých bratří 10, 301 00 Plzeň, +420 378 138 652
info@pilseninvest.cz, www.pilseninvest.cz