PARTNEŘI

AVANT investiční společnost, a.s. - obhospodařování investičního fondu

M & M reality holding a.s. – nabídka bytů na realitním trhu

REDOT, s.r.o. – nabídka bytů na realitním trhu

Dům realit s.r.o. – nabídka bytů na realitním trhu

EQUIP, spol. s r.o. – nabídka bytů na realitním trhu

Plzeňský servis, s.r.o. – správa bytového fondu

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. – depozitářské služby

PILSENINVEST SICAV, a.s., se sídlem Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4
Kancelář - nám. Českých bratří 10, 301 00 Plzeň, +420 378 138 652
info@pilseninvest.cz, www.pilseninvest.cz