O SPOLEČNOSTI

Poskytováním nájemního bydlení, revitalizací bytového fondu a realitní činností se zabýváme již od roku 2006 a máme významný podíl na trhu v příslušných regionech.

Cíle fondu

Investičním cílem fondu je dosahovat stabilního zhodnocení aktiv nad úrovní výnosu dlouhodobých úrokových sazeb prostřednictvím dlouhodobých investic do nemovitostí a akcií nemovitostních společností a doplňkových aktiv tvořených standardními nástroji kapitálových a finančních trhů. Fond se zaměřuje především na přímé investice do nemovitostí v České republice, zejména v bytovém segmentu. Hodnota investice může klesat i stoupat a návratnost původně investované částky není zaručena.

Byty v Plzni a západních čechách

Společnost kromě dalších nemovitostí vlastní bytové jednotky všech velikostních kategorií ve více lokalitách západních Čech. Vyhledáváme též investiční příležitosti do nemovitostí s rozvojovým potenciálem a máme zájem své portfolio rozšiřovat v rámci celé ČR.

Jsme držiteli licence ČNB

Společnost je jako investiční fond kvalifikovaných investorů držitelem licence vydané ČNB, depozitářské služby zajišťuje UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., majetek investičního fondu je obhospodařován investiční společností AVANT investiční společnost, a.s. Tyto instituce jsou garantem zdravého hospodaření investičního fondu. Více informací o sdělení klíčových informací – KID je k dispozici na stránkách https://www.avantfunds.cz/

Správa bytů

Na realitním trhu spolupracujeme s renomovanými realitními kancelářemi, např. M&M reality, Redot, Důmrealit a další. Správou bytového fondu je pověřena společnost Plzeňský servis a.s.

Základní údaje

PILSENINVEST SICAV, a.s., se sídlem Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4
IČ 28550536
DIČ CZ28550536
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, odd. B, vložka 15143
Povolení k činnosti: rozhodnutí ČNB č.j.: SP/2009/585/570, právní moc dne 26. 1. 2009

PILSENINVEST SICAV, a.s., se sídlem Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4
Kancelář - nám. Českých bratří 10, 301 00 Plzeň, +420 378 138 652
info@pilseninvest.cz, www.pilseninvest.cz